Konkurs
Dodane przez ea dnia

Świetlica szkolna zaprasza dzieci
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt:
Znalezione obrazy dla zapytania talerz zdrowia

„TALERZ PEŁEN ZDROWIA”

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej oraz popularyzacja zdrowego trybu życia i racjonalnego odżywiania.

Warunki konkursu:

  • zadaniem dzieci jest samodzielne wykonanie talerza przedstawiającego zdrowy posiłek z dowolnych materiałów plastycznych,
  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I – III uczęszczających na świetlice,
  • technika wykonania prac dowolna,
  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę,
  • pracę należy podpisać (imię, nazwisko, klasa),
  • prace należy przekazać wychowawcom świetlicy do 5 listopada 2018 r.

W ocenianiu prac będą brane pod uwagę:

  • zgodność pracy z tematem,
  •   różnorodność użytych materiałów,
  •   kreatywność, oryginalność pracy, estetyka wykonania.

Serdecznie zapraszamy!!!         Nagrody czekają!!!