INFORMACJA
Dodane przez ea dnia
info
Przypomina się, że dni:

31 PAŹDZIERNIKA (ŚRODA) ORAZ 2 LISTOPADA (PIĄTEK) 2018 r. BĘDĄ DODATKOWYMI DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Informuje się rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w tych dniach w świetlicy szkolnej.

Stołówka szkolna będzie nieczynna.