e- Akademia Przysz³o¶ci
Dodane przez ea dnia
15 MARCA
 

W dniu 30 maja,  uczniowie klas I gimnazjum nale¿±cych do Lokalnych Zespo³ów Projektowych w ramach ogólnopolskiego projektu e- Akademia Przysz³oci  przedstawili zaproszonym gociom
efekty swojej ca
³orocznej pracy.


Zapraszamy do obejrzenia galerii